ממונה בטיחות בדרוםעופר אמר ממונה בטיחות מקצועי בעל ידע נרחב וניסיון עשיר בתחומי בטיחות נרחבים.
שימש לאחרונה כממונה בטיחות בתחנת הכח דוראד באשקלון ובחברות בינלאומיות המתמחות בהולכת גז טבעי מהים.
לעופר כושר הטמעה מוכח של מערך הבטיחות וההדרכות לארגונים, מפעלים, חברות ועסקים שונים.
אזורי פעילות עיקריים – מחוזות דרום ומרכז.
מספק שירותי הדרכה בכתובת הלקוח ו/או במשרדי החברה במושב זמרת.

ממונה בטיחות מקצועי בעל ידע נרחב וניסיון עשיר בתחומי בטיחות נרחבים

הדרכת עבודה בגובה
 

הדרכת עבודה בגובה

עבודה בגובה היא הסיבה העיקרית לתאונות קטלניות ותאונות ברמות פגיעה שונות בעבודה, ולכן כל עבודה בגובה מחייבת הכשרה או הדרכה הקבועה בחוק. בעת ביצוע עבודה בגובה יש לשמור על כללי הבטיחות שנקבעו בחוק ובתקנות, כגון שימוש נכון ויעיל בציוד מגן אישי ,שימוש נכון ובטוח בסולמות ונוכחות אדם נוסף בכל זמן ביצוע עבודה בגובה.
תוכניות בטיחות אש
 

תוכניות בטיחות אש

חברת "בראשית בטיחות" שמה לה לדגש להפיץ את הדרכות הבטיחות באש.
ישנה נטייה לזלזל בתחום האש ,בעבודה וקל וחומר בבית . במהלך ההדרכות אנו מתרכזים בהסברים מפורטים אודות ניהול אירועי אש והדרכים למניעתם ובמקביל ,לא שוכחים את המקום החשוב ביותר לאדם : הבית
מלגזות
 

מלגזות

קורס ריענון נהיגת מלגזה תקנות מסירת מידע והדרכת עובדים משנת 1999 (תקנה 3 תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט 1999) מחייבות את המעסיק לקיים הדרכות בדבר מניעת סיכונים לכל העובדים באמצעות בעל מקצוע מתאים ולחזור על ההדרכות לפחות אחת לשנה.

לקבלת ייעוץ מקצועי בנושא בטיחות בעבודה